Minął kolejny rok naszej pracy i chcielibyśmy bardzo podziękować przede wszystkim Naszym stałym Klientom, za zaufanie i oddanie się w nasze ręce oraz tym nowym, którzy do nas niedawno przybyli. Dlatego w podziękowaniu dla Was wprowadzamy nowy system Kart stałego Klienta.

Regulamin programu lojalnościowego

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest gabinet kosmetyczny Coś Pięknego znajdującym się w Łodzi na ulicy Jaspisowej 33, zwanym dalej Organizatorem.
 2. Program lojalnościowy/karta lojalnościowa jest skierowana do Klientów gabinetu kosmetycznego Coś Pięknego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 4. Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. Karta lojalnościowa – to karta, na której przyznawane są stemple za skorzystanie z usług gabinetu kosmetycznego Coś Pięknego.

II. UCZESTNICTWO

 1. Przystąpienie do Programu lojalnościowego jest dobrowolne i następuje po akceptacji regulaminu, Uczestnik otrzymuję kartę lojalnościową na której będą naliczane stemple.
 2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTANIA RABATÓW

 1. Po każdej wizycie w gabinecie kosmetycznym zakończonej płatnością, Uczestnik otrzyma stempel na Karcie lojalnościowej.
 2. Stemple mogą być przyznane tylko jeden raz za każdą wizytę.
 3. Po uzbieraniu pięciu stempli (pięciu wizyt) Uczestnikowi przysługuje rabat -10% na dowolny zabieg na ciało.
 4. Po uzbieraniu dziesięciu stempli (dziesięciu wizyt) Uczestnikowi przysługuje rabat -15% na dowolną usługę w gabinecie kosmetycznym Coś Pięknego.
 5. Rabat nie można wykorzystać na usługę makijażu, depilacji laserowej oraz zabiegów medycyny estetycznej.
 6. Rabat naliczany jest od ceny regularnej gabinetu kosmetycznego Coś Pięknego (cennik dostępny jest na stronie www.cospieknego.com.pl i w salonie).
 7. Rabaty nie łączą się ze sobą, oraz nie łączą się z innymi promocjami.
 8. Przyznany rabat można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
 9. Rabat przyznany Uczestnikowi nie podlega zamianie na pieniądze, nie może być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie.
 2. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz na miejscu w gabinecie kosmetycznym.